Over ons

De St. Jan Baptist is gesitueerd in het stadje Batenburg. Sinds 1957 wordt er in het gebouw onderwijs gegeven. Voor 1957 werd er onderwijs gegeven in een gebouwtje vlakbij de kerk. Het is tot op de dag van vandaag niet duidelijk terug te vinden hoe lang in dat gebouwtje onderwijs is gegeven. In 2017 hebben wij ons zestigjarig bestaan gevierd.

In 2005 is het schoolgebouw uitgebreid met drie ruimten: een extra klaslokaal, een speelzaal en een ruimte voor peuterspeelzaal Tweety. De peuterspeelzaal is oorspronkelijk gestart in het dorpshuis de Hostert en is in 2005 in ons gebouw getrokken.

Op 11 januari 2022 is de nieuwe school geopend in de nieuwe MultiFunctionele Accommodatie de Batenburcht aan de Hoppenhofstraat 14, 6634 AL te Batenburg.
Wij hebben de beschikking over drie lokalen, een leerplein, een personeelskamer, twee spreekkamers en een grote gymzaal.
Het nieuwe gebouw delen wij met het dorpshuis de Batenburcht en Voetbalvereniging Batavia.

De school telt op 1 oktober 2022 ongeveer 45 leerlingen. Die leerlingen zijn verdeeld over drie groepen: groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur. Hij is het eerste aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Op onze school werken wij ook met een Intern Begeleider, die belast is met de coördinatie van de zorg voor kinderen en de ondersting van de zes leerkrachten.

Basisschool Sint Jan Baptist is de dorpsschool van het stadje Batenburg. Vijftig kinderen krijgen er les in twee- of drievoudige combinatiegroepen. Sinds de kerstvakantie maakt de school deel uit van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). De leeromgeving weerspiegelt en versterkt nu onze kijk op onderwijs: eigentijds, kansrijk, flexibel en passend.
Sint Jan Baptist heeft een krachtig en betrokken team. Als team voelen wij ons samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle basisschoolkinderen in Batenburg. Onder het motto Kleine school- Grote wereld bieden wij leerlingen een stevige basis voor een brede ontwikkeling. Wij stralen openheid, optimisme en vertrouwen uit. Leerkrachten én kinderen stellen ambitieuze doelen en werken en leren zelfstandig en gemotiveerd. Wij werken goed samen en verbinden school, Batenburg en de wereld.
Zo geven wij kinderen mee: DE WERELD IS VAN JOU!

Schoolbestuur

Basisschool St. Jan Baptist hoort bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.
Dit is de overkoepelende stichting voor katholiek , openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs Wijchen
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen de scholen in de plaatsen Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen.
Voor de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur geldt:
ELK KIND KRIJGT ZIJN KANS en
ELK SCHOOLTEAM ONTWIKKELT ZIJN EIGEN KLEUR

Mede door deze begeleiding zullen de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, respectvolle en positief kritisch denkende mensen.
Dit onderwijs doet recht aan de levensbeschouwelijke achtergrond van de leerlingen en hun ouders en past binnen de huidige pluriforme samenleving.
De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur zal al het mogelijke doen om een rijke schakering van onderwijs (wat betreft onderwijskundige concepten en grondslag) in alle woonkernen te kunnen bieden.

Verdere informatie over de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur is te vinden op hun site. www.kansenkleur.nl