OR

OuderRaad

De Ouderraad heeft geen formele status, m.a.w. het is geen stichting of vereniging.
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die actief mee willen werken met het organiseren van activiteiten op de school van hun kinderen en de kinderen van anderen.
Lid worden van de ouderraad is niet formeel geregeld, de afgelopen jaren is de school gegroeid, een gevolg hiervan is dat de Ouderraad ook gegroeid is. De vertegenwoordiging binnen de ouderraad proberen we zodanig te verdelen dat er ouders vertegenwoordigd zijn uit alle groepen. In de praktijk betekent dit dat er met regelmaat mensen uit zullen stromen omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, er wordt dan binnen de ouderraad gekeken naar potentiële ouders die lid zouden
kunnen worden van de ouderraad. Deze ouders worden vervolgens persoonlijk benaderd.
Ouders kunnen zelf kenbaar maken geïnteresseerd te zijn om lid te worden van de ouderraad door dit aan te geven aan de leiding van de school. De schoolleiding zal dit kortsluiten met de ouderraad.
De ouderraad bestaat uit: de voorzitter, de penningmeester, representant schoolteam en
8 klassenouders.
Van de activiteiten die worden gehouden wordt een draaiboek bijgehouden, elke activiteit wordt geëvalueerd. De financiën worden bijgehouden door de penningmeester, in het begin van het schooljaar wordt het financiële jaarverslag bekend gemaakt.

Taken ouderraad

De ouderraad op de St. Jan Baptist houdt zich actief bezig met activiteiten die voor kinderen op school georganiseerd worden. Elke klas krijgt twee OuderRaadsleden toegewezen, die specifieke zaken voor deze klas gaan regelen. Deze klassenouderverdeling vindt meestal plaats tijdens de ouderraadsvergaderingen van mei / juni. Werkgroepen worden gebruikt voor het in detail uitwerken van planningen van activiteiten. De werkgroepen werken samen met de leerkrachten en hebben over het algemeen contact met derden (partijen buiten de school).

Activiteiten waarbij de OuderRaad is betrokken zijn:

 • Schoolreis
 • Kinderboekenweek
 • Klussendag
 • Poetsavond
 • Sinterklaas
 • Kerstknutsel
 • Kerstfeest
 • Carnaval
 • Meesters- en juffendag
 • Sportdag en Schoololympiade
 • Sleep-in / Kamp voor groep 7-8
 • Eindejaarsfeest
 • Schoolfotograaf