MR/OR

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) kent een ouder- en personeelsgeleding.
Gezamenlijk bespreken zij het beleid van de school.
Bij nieuw beleid wordt de MR gevraagd mee te denken en heeft ook advies- en instemmingsrecht.
De medezeggenschapsraad laat de locatieleider ook met regelmaat aansluiten bij de vergaderingen.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen.

Oudergeleding:


Ellen Witsiers en Kevin Gijsbers

Personeelsgeleding:


Nomie Veerkamp en Annelies Hollebrans .

De vier MR-vergaderingen zijn openbaar, u wordt op de hoogte gehouden over de data van de veraderingen.

Heeft u interesse in het bijwonen van een Mr vergadering? Of wilt u graag de notulen een keer doorlezen? De uitnodiging en de notulen worden verstuurd via Parro aan alle ouders. Zit uw kind nog niet op school,  maar heeft u interesse in het reilen en zeilen van de medezeggenschapsraad, dan kunt u de notulen of informatie opvragen bij een van de MR leden via annelies.hollebrands@kansenkleur.nl

De Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die actief mee willen werken met het organiseren van activiteiten op de school van hun kinderen en de kinderen van anderen.

Annelies Hollebrands kan u meer vertellen over ouderraad.