Basisschool St. Jan Baptist

Ons volledige adres.

Basisschool St. Jan Baptist
Willibrordusstraat 1
6634 AM Batenburg

telefoon 0487-541386
email     ad.lingsveld@kansenkleur.nl

Over Ons

De St. Jan Baptist is gesitueerd in het stadje Batenburg. Sinds 1957 wordt er in het gebouw onderwijs gegeven. Voor 1957 werd er onderwijs gegeven in een gebouwtje vlakbij de kerk. Het is tot op de dag van vandaag niet duidelijk terug te vinden hoe lang in dat gebouwtje onderwijs is gegeven. In 2017 hebben wij ons zestigjarig bestaan gevierd.

In 2005 is het schoolgebouw uitgebreid met drie ruimten: een extra klaslokaal, een speelzaal en een ruimte voor peuterspeelzaal Tweety. De peuterspeelzaal is oorspronkelijk gestart in het dorpshuis de Hostert en is in 2005 in ons gebouw getrokken. We hebben nu de beschikking over vier klaslokalen, een peuterspeelzaal, een speelzaal voor gezamenlijk gebruik, een grote aula, een extra lokaaltje op zolder en andere ruimtes: zoals een personeelskamer, een ruimte voor de IB-er en een directiekantoor.

De school telt op 1 oktober 2020 ongeveer 45 leerlingen. Die leerlingen zijn verdeeld over drie groepen:
groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8. De dagelijkse leiding is in handen van de locatieleider. Hij heeft naast het leiding geven aan de school tevens een lesgevende taak. Hij is het eerste aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Op onze school werken naast de locatieleider een Intern Begeleider, die belast is met de coördinatie van de zorg voor kinderen en de ondersteuning van de vijf leerkrachten.

De St. Jan Baptist heeft een katholieke signatuur. Dit is terug te vinden in het schoolbrede gebruik van een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs (Trefwoord) en de samenwerking met de katholieke kerk bij specifieke feesten (o.a. Eerste Communie en Vormsel). Toch richt de school zich zonder uitzondering op alle Batenburgse kinderen. Bijna alle kinderen in de basisschoolleeftijd bezoeken onze school.

De kracht van onze school is, dat wij een dorpsschool zijn. De St. Jan Baptist is de enige school in Batenburg en vormt een sociale kern in het dorp. Onze school biedt geborgenheid voor kinderen. Deze geborgenheid dient als basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast is het van belang dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen op expressief, creatief, sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
 

Schoolbestuur

Basisschool St. Jan Baptist hoort bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.
Dit is de overkoepelende stichting voor katholiek , openbaar, bijzonder neutraal en interconfessioneel primair onderwijs Wijchen
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen de scholen in de plaatsen Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen.
Voor de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur geldt:
ELK KIND KRIJGT ZIJN KANS en
ELK SCHOOLTEAM ONTWIKKELT ZIJN EIGEN KLEUR
 
 
Mede door deze begeleiding zullen de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke, respectvolle en positief kritisch denkende mensen.
Dit onderwijs doet recht aan de levensbeschouwelijke achtergrond van de leerlingen en hun ouders en past binnen de huidige pluriforme samenleving.
De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur zal al het mogelijke doen om een rijke schakering van onderwijs (wat betreft onderwijskundige concepten en grondslag) in alle woonkernen te kunnen bieden.

Verdere informatie over de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur is te vinden op hun site.     www.kansenkleur.nl