Leerplicht en verlof

Leerplicht en verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op de regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is om verlof aan te vragen, moet u zich aan de regels van een dergelijke uitzondering houden. Ook de school moet zich kunnen verantwoorden voor het verlenen van verlof naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Wijchen.

Vrij vragen van school:

Hiervoor hebt u beslist de toestemming nodig van de directeur van de school. Voor doktersbezoek is de toestemming van de leerkracht voldoende.

Redenen voor extra verlof:

Wanneer u om belangrijke redenen verlof wilt hebben voor uw kind, dient u dat tijdig bij de directeur aan te vragen. Deze bepaalt dan of hij uw kind verlof kan verlenen.

Wanneer heeft uw kind recht op extra verlof?

  • Bijwonen van het huwelijk van ouders, broers, zusters, en broers en zusters van de ouders: een dag.
  • Jubileum van het huwelijk van ouders of grootouders bij 12,5, 25, 40, 50, 60 jaar: één dag.
  • Bezoek aan ernstige zieken in het gezin of de directe familie: tijdsduur in overleg.
  • Overlijden van iemand in het gezin of directe familie: tijdsduur in overleg.
  • Verzoeken van verlof wegens bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling van de locatie-directeur.

Geen reden voor extra verlof:

  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Vakantie in een goedkopere periode, of in verband met een speciale aanbieding.
  • Uitnodigingen van vrienden of familie om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
  • Als uw kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

Aanvragen van extra verlof:

Hiervoor dient u vooraf een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar op school.
Of u download het formulier via onderstaande link.