Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk (gr. 1 t/m 8):

Alle dagen van de week zijn hetzelfde, de school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.

Voor schooltijd hebben de kinderen de gelegenheid om nog even buiten te spelen of lekker “bij te kletsen”. Vanaf 8.20u ‘s ochtends loopt er een leerkracht buiten op het plein voor groep 1 t/m 8 om een oogje in het zeil te houden. Wij vragen u om uw kind(eren) niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de lessen op school te laten zijn.

8.30u gaan we naar binnen. De leerkrachten van de groepen wachten de leerlingen in de hal of bij de klassendeur op.

Na schooltijd worden de kinderen van groep 1/2 gezamenlijk door de groepsleerkracht naar buiten gebracht.