Over ons

De St. Jan Baptist is gesitueerd in het stadje Batenburg. Sinds 1957 wordt er in het gebouw onderwijs gegeven. Voor 1957 werd er onderwijs gegeven in een gebouwtje vlakbij de kerk. Het is tot op de dag van vandaag niet duidelijk terug te vinden hoe lang in dat gebouwtje onderwijs is gegeven. In 2017 hebben wij ons zestigjarig bestaan gevierd.

In 2005 is het schoolgebouw uitgebreid met drie ruimten: een extra klaslokaal, een speelzaal en een ruimte voor peuterspeelzaal Tweety. De peuterspeelzaal is oorspronkelijk gestart in het dorpshuis de Hostert en is in 2005 in ons gebouw getrokken.

Op 11 januari 2022 is de nieuwe school geopend in de nieuwe MultiFunctionele Accommodatie de Batenburcht aan de Hoppenhofstraat 14, 6634 AL te Batenburg.
Wij hebben de beschikking over drie lokalen, een leerplein, een personeelskamer, twee spreekkamers en een grote gymzaal.
Het nieuwe gebouw delen wij met het dorpshuis de Batenburcht en Voetbalvereniging Batavia.

De school telt ongeveer 45 leerlingen. Die leerlingen zijn verdeeld over drie groepen: groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur. Hij is het eerste aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Op onze school werken wij ook met een Intern Begeleider, die belast is met de coördinatie van de zorg voor kinderen en de ondersting van de zes leerkrachten.

Sint Jan Baptist heeft een krachtig en betrokken team. Als team voelen wij ons samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle basisschoolkinderen in Batenburg. Onder het motto Kleine school- Grote wereld bieden wij leerlingen een stevige basis voor een brede ontwikkeling. Wij stralen openheid, optimisme en vertrouwen uit. Leerkrachten én kinderen stellen ambitieuze doelen en werken en leren zelfstandig en gemotiveerd. Wij werken goed samen en verbinden school, Batenburg en de wereld.
Zo geven wij kinderen mee: DE WERELD IS VAN JOU!

Schoolbestuur

Onze school hoort bij samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Kans & Kleur is een samenwerkingsstichting van katholieke, openbare en interconfessionele scholen. De verbinding maakt ons sterk. We leren van elkaar, houden elkaar scherp en hebben samen plezier. Met elkaar kunnen onze scholen meer betekenen voor de kinderen uit de gemeente Wijchen dan alleen. We geven elk kind een eigen kans en elke school heeft haar eigen kleur!

Verdere informatie over de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur is te vinden op hun site. www.kansenkleur.nl