Nieuwsbrief

Klapuit

Alle weetjes over de school verzenden wij aan alle ouders via Parro.
De nieuwsbrief de Klapuit verschijnt in Parro als er veel te melden is.
In Parro en de nieuwsbrief leest u belangrijke mededelingen, over activiteiten van de groepen, enzovoort.
Het is tevens mogelijk dat buitenschoolse organisaties informatie kunnen plaatsen in de nieuwsbrief.